صنایع گاز تتیس

اخبار شرکت

کنتور گاز هوشمند تتیس

کنتور گاز هوشمند شرکت تتیس

285
کنتور گاز هوشمند شرکت تتیس دستگاه کنتور گاز هوشمند شرکت تتیس با ویژگی حذف مشکلات امنیتی در مراجعه حضوری، حذف خطاهای انسانی…
ارتقاء ظرفیت کارخانه تتیس

ارتقاء ظرفیت کارخانه تتیس

319
ارتقاء ظرفیت کارخانه تتیس ارتقاء ظرفیت کارخانه تتیس در پی بازدید تیم بازرسی شرکت گاز ایران. از 100،000 تولید در سال به…
صنایع گاز تتیس
keyboard_arrow_up