صنایع گاز تتیس

تیم مدیران

  1. خانه
  2. تیم مدیران

مهندس عباسعلی جهانبخش

رئیس هیئت مدیره
فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک

WhatsApp
LinkedIn