صنایع گاز تتیس

تیم مدیران

اعضای هیئت مدیره

خانم ماندانا نیازی

مدیر عامل

WhatsApp
LinkedIn

آقای سلیمان جهانبخش

رئیس هیئت مدیره

WhatsApp
LinkedIn

خانم فاطمه جهانبخش

نائب رئیس هیئت مدیره

WhatsApp
LinkedIn

مدیران

مهندس

مدیر داخلی

WhatsApp
LinkedIn

آقای امین شعبان نژاد

مدیر تولید

WhatsApp
LinkedIn

آقای رضا طلادار

مدیر قالبسازی

WhatsApp
LinkedIn

آقای امیررضا قاسمی

مدیر پروژه و هوشمند سازی

WhatsApp
LinkedIn

خانم بهار رشیدی

مدیر منابع انسانی

WhatsApp
LinkedIn

خانم الهه صادقی

مدیر QC و آزمایشگاه

WhatsApp
LinkedIn

مهندس

مدیر کالیبراسیون

WhatsApp
LinkedIn
keyboard_arrow_up