صنایع گاز تتیس

قالب سازی

بخش ساخت قالب صنایع گاز تتیس با نام گروه صنعتی بیرجند مولدینگ پس از ماشین کاری قالب‌ها، قالب‌ها را تنش‌گیری کرده و مونتاژ می‌نماید. قالب‌های ساخته شده پس از مونتاژ تست نهایی می‌شود و نتیجه کار توسط گروه طراحی بررسی می‌گردد و در صورتی که قطعه دقیقا منطبق با نیاز مشتری باشد، قالب آماده شده تحویل می‌گردد.

امروزه رمز موفقیت شرکت‌های سازنده به روز نمودن نمونه‌های محصولاتشان می‌باشد. در بازار رقابتی امروز نیاز به ساخت محصولات جدید و به روز رسانی محصولات موجود احساس می‌شود. پس از طراحی اولیه قطعه بخش مدلسازی گروه صنعتی بیرجند مولدینگ با روش مدلسازی سریع Rapid Prototyping نمونه را خیلی سریع مدل می‌کند و در اختیار تیم طراحی قرار می‌گیرد تا نمونه را از جنبه های مختلف بررسی نمایند. و در صورت وجود ایراد، پس از رفع موارد نمونه برای ماشین کاری فرستاده می‌شود.

keyboard_arrow_up