معرفی محصولات تولیدی صنایع گاز تتیس

کنتور کاز G4

کنتور دیافراگمی G4 محصولی جدید با طراحی بروز

کنتور گاز G4i

کنتور گاز هوشمند G4i محصولی بروز و مدرن 

0
اشتغال زایی
0
مشتریان
0
ظرفیت تعمیر روزانه
0
ظرفیت تولید روزانه
معرفی کنتور G4

عملکرد کنتورگاز

در کل کنتور دیافراگمی از دو دهلیز تشکیل شده که یک مجموعه دوار روی دهلیزها قرار گرفته اند تا حرکت را به قسمت شماره انداز کنتور انتقال دهند.

هر دهلیز توسط یک دیافراگم به دوقسمت تقسیم شده که به هرقسمت نیم دهلیزگفته می شود ونیم دهلیز یک دریچه مجزا دارد که گاز از طریق آن وارد و خارج می گردد و در هنگام ورود و خروج گاز، دیافراگم نیزاز یک سمت نیم دهلیز تا نیم دهلیز دیگررا طی می کند و حجم خاصی از گازاز دهلیز خارج می گردد.

درحین کارکرد کنتور،همواره گاز به دو نیم دهلیز وارد و درنتیجه از دونیم دهلیز دیگر خارج می گردد .در اثر حرکت دیافراگم ها دسته ای پلاستیکی نیز،همراه آن شروع به چرخاندن میله ای که به این دسته متصل است می کند این میله از پایین به دسته پرده و از قسمت فوقانی به مجموعه بازوها و چرخ دنده های مجموعه متحرک بالا متصل است و باعث ایجاد حرکت دورانی می شود و از آنجا توسط چرخ دنده ها که به یک قطعه اهن ربایی متصل است حرکت و شمارش انجام میگیرد.

دردقت اندازه گیری کنتورهای دیافراگمی دو موضوع بسیار مهم است که رعایت کردن آن در حین ساخت و مونتاژ باعث دقت اندازه گیری بسیار بالا خواهدشد.

فهرست